រាត្រីគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំនៃមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា!

សូម​កុំ​ខក​ខាន​កម្មវិធី​ខួប​១០ឆ្នាំ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ជា​​មួយ​​នឹង​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​រាំ​លេង​កម្សាន្ត និង​អាហារ….! បុប្ផាណា​បញ្ជាក់​ពី​វត្តមាន​របស់​ខ្លូន ជា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា លើ​ផ្នែក​បណ្ណាសារ​សោត​ទស្សន៍ ការ​បង្កើត​ថ្មី និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្នែក​ពហុ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ក៏​ដូច​ជា​ការ​រៀបចំ​កម្មវីធី​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌​គ្រប់​ទម្រង់​ផង​ដែរ។

avatar
  • March 6, 2017 · 7:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF