រាត្រីមួយក្រោយសង្រ្គាម

ដឹកនាំដោយប៉ាន់ រិទ្ធី ១០៨នាទី ១៩៩៧ ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពីក្រោម

បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ជីវិតជា​ទាហាន​បួន​ឆ្នាំ​ក្នុង​សង្គ្រាម សុវណ្ណា ក៏​បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​វិញ ក្រោយ​ការ​កាត់​រំសាយ។ តាំង​ពី​វ័យ​កុមារ​មក គេ​ស្គាល់​តែ​សង្រ្គាម ជំរំ​ភៀស​​ខ្លួន ការ​​អត់​ឃ្លាន និង​​ការ​កាប់​​សម្លាប់។ រាត្រី​មួយ សុវណ្ណា​បាន​ជួប​នឹង ស្រីពៅ ដែល​ជា​នារី​រង្គសាល​ក្នុង​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​មួយ…….

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 25, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club