រឿង នរក៩ជាន់

ដឹកនាំដោយមីឡាន មុឆ្នា (Milan, Muchna) ឆ្នាំ១៩៨៩ រយៈពេល៩៦នាទី ភាសាខ្មែរ

នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ នាងខេមម៉ា ជាអ្នករបាំបុរាណម្នាក់ បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆែកដ៏ស្រស់សង្ហារម្នាក់ឈ្មោះ Milan Knazko។
ក្រោយមក នៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ទាហានខ្មែរក្រហមបានវ៉ាយសំរុកចូលក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីកាន់កាប់អំណាចប្រទេស។ ខេមម៉ាមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែ នាងត្រូវព្រាត់ប្រាស់ពីស្វាមីនឹងម្ដាយឪពុក។ នាងខេមម៉ាត្រូវខ្មែរក្រហមជន្លៀសទៅកាន់ជនបទដាច់ស្រយាល ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ។ តើជីវិតខេមម៉ានឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • January 8, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday