រឿង ស្រ្តី គ្រួសារមួយ

បដិវត្តន៍វប្បធម៌ ថតដោយ ចូរីស អ៉ីុវែន និង ម៉ាស៊ែលលីន ឡូរីដានអ៉ីុវែន។ ខ្សែភាពយន្ត «ស្រ្តី គ្រួសារមួយ» រយៈពេល ១០៨នាទី ភាសាអង់គ្លេស។ រឿងនេះ​បង្ហាញ​អំពី ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​ជា​កម្មករ និង​ជា​អ្នក​តំណាង​ឲ្យ​កម្មករ នៅក្នុង​រោង​ចក្រ​រថភ្លើង​មួយ ដែល​នាង​ធ្វើការ។

ភាពយន្ត​នេះ​ដែរ ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ស៊េរីភាពយន្ត​ស្ដី​អំពី ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​បដិវត្តន៍​វប្បធម៌​ចិន ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «តើ​យូកុង​ចល័តភ្នំ​យ៉ាង​ដូចម្ដេច?»។ ភាពយន្ត​ជា​ស៊េរី​នេះ ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧២ និង​១៩៧៣ ដោយ​ចូរីស អ៉ីុវែន និង​ម៉ាស៊ែលលីន ឡូរីដាន​អ៉ីុវែន។ ភាពយន្ត​​ជាស៊េរីនេះ មាន​រយៈពេល​សរុប​១២​ម៉ោង ប៉ុន្តែ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា នឹង​នាំ​មក​បង្ហាញ​ភាគ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន នៅក្នុង​ខែកុម្ភៈ​នេះ។ នេះគឺជា​កម្រងខ្សែ​ភាពយន្ត​ដ៏កម្រ​បំផុត និង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​បំផុត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៦។ វាគឺជា​សក្ខីកម្ម​តែ​មួយ​គត់ អំពីប្រទេស​ចិន​របស់​ម៉ៅ សេទុង។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 16, 2017 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Soiree