លោហិតារុណ -Online

ផលិតដោយនរោត្តម សីហនុ ឆ្នាំ២០០៥ រយៈពេល៣៤នាទី ភាសាខ្មែរ

ព្រះអង្គម្ចាស់មហារិទ្ធិ និង ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រី បានប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើប្រាស់ការបាញ់កាំភ្លើង។ ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះ ព្រះអង្គម្ចាស់មហារិទ្ធិបានសោយព្រះទីវង្គត។ ក្រោយមក ព្រះមហេសីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រីបានសុំលែងលះពីទ្រង់ ដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រីក្បត់ចិត្តទៅស្នេហាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់លុយស៊ី។
ក្រោយមកទៀត ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រី បានចាប់ចិត្តស្រលាញ់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីលោហិតារុណដែលជាអតីតព្រះមហេសីនៃព្រះអង្គម្ចាស់មហារិទ្ធិទៅវិញ។
តើស្នេហាមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • September 18, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday