សត្វប្រមាញ់ចិញ្ចឹម

ដឹកនាំដោយប៉ាន់ រិទ្ធី ៩១នាទី ២០០៩ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ - អាកាសយានិកអាមេរិក ស្បែកខ្មៅម្នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងក្លាយជា អ្នក​ទោស​របស់ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម ហើយ​ឲ្យ​កុមារ​មួយ​ក្រុម​នៅ​ចាំ​យាម។ សម្រាប់​កុមារ​ទាំង​នោះ បុរស​ម្នាក់​នេះ​មិន​មែន​ជា​សត្រូវ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​សត្វដែល​ពួក​គេ​ត្រូវ​មើល​ការ​ខុសត្រូវ។ កុមារទាំងនោះ បាន​ជ្រួល​​ជ្រាប​ដោយ​​មនោគមន៍​វិជ្ជារបស់ខ្មែរ​ក្រហម​ទៅហើយ តើពួកគេ​អាច​ទុក​ជីវិតឲ្យ​អាកាសយានិក ដែលជា​សត្រូវ​របស់បដិវត្តន៍ដែរឬទេ?

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • December 8, 2000 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /homepages/5/d177173837/htdocs/wordpress/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 27