សត្វប្រម៉ាញ់ចិញ្ចឹម

ដឹកនាំដោយ លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី,៨៥នាទី,២០១៤ និយាយជាភាសារខ្មែរ និងអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧២ មាន​អាកាស​យានិក​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន និង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ទោស​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​យាម​កាម​ដូច​សត្វ​ពី​កុមារ​មួយ​ក្រុម​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ដែល​ជ្រួត​​​ជ្រាប​​​ដោយ​មនោគមន៍​វិជ្ជា​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម។តើ​ពួក​គេ​អាច​ទុក​ជីវិត​ឲ្យ​អាកាស​យានិក​ដែល​ជា​សត្រូវ​របស់​បដិវត្តន៍​ដែ​រឺ​ទេ​?

avatar
  • June 20, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday