សុភមង្គល

ដឹកនាំដោយអាឡិកសង់ មែដវែដគីន ៦៤នាទី ១៩៣៤

ខ្សែភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីនិមិត្តរូបនៃកសិកររុស្ស៊ីម្នាក់ រួមទាំងភរិយា ហើយ​និង​អ្នក​ជិត​ខាង​របស់​ពួកគេ។ នេះ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត ដែល​បង្ហាញ​​ពី​លក្ខខណ្ឌ​​រស់នៅ​​ខុសៗ​គ្នា នៅក្រោម​របប​អធិរាជ​និយម​ផ្ដាច់ការ មុនសម័យ​បដិវត្តន៍​ខែ​តុលា និង​នៅក្នុង​សហភាព​​សូវៀត​សម័យ​សមូហភាព​និយម។ ភាពយន្ត​ដ៏កម្រនេះ​ត្រូវ​បាន​បំបិទ​ចោល​ដោយ​រដ្ឋ​អំណាច​សូវៀត។ ប៉ុន្តែ​បើ​តាម​សមិទ្ធិករ​ភាពយន្ត​គ្រីស ម៉ាកគ័រ នេះគឺជា​ខ្សែភាពយន្ត​ល្អ​បំផុត​របស់​លោក​មែដវែដគីន។

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • January 26, 2017 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Soiree