សំដីចុងក្រោយ

ដឹកនាំដោយលោកម៉ៅ អាយុទ្ធ ឆ្នាំ១៩៩២ រយៈពេល៩៩នាទី ភាសាខ្មែរ

បន្ទាប់ពី ប្ដីអ្នកស្រីកូឡាប ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយ បានទទួលមរណៈភាព ដោយសារមិត្តរួមអាជីពលួចសំលាប់មក អ្នកស្រីត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯង ។ បន្ដិចក្រោយមក កូឡាប និង វុធ្ធីដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ប្ដីអ្នកស្រីកូឡាបបានចាប់ចិត្តស្រលាញ់គ្នា តែដោយប្ដីអ្នកស្រីស្លាប់មិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង ធ្វើអោយពួកគេមិនអាចសារភាពអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេបាន។ តើពួកគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • March 12, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday