ហង់រី ឡង់ក្ល័រ ខ្មោចរោងកុន

ដឹកនាំដោយ ហ្សាក់ រីឆាត ឆ្នាំ២០០៤ ភាពយន្ដឯកសារ រយៈពេល២១០នាទី ភាសា​បារាំង និង​មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

លោកហង់រី ឡង់ក្ល័រ បានធ្វើអោយ​រំជើប​រំជួល​ក្នុង​ភាព​យន្ដ​នេះ។ ជា​ការ​រីក​រាយ និង​ចាប់​អារម្មណ៍​គាត់ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ភាព​យន្ដ និង​រាល់​ឯក​សារ ហើយ​សាង​ស្នាដៃនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃការស្រមើស្រម៉ៃ។ អ្នក​មើល​ភាពយន្ដ​ជា​ជាង​អ្នក​ងប់​ងល់​នឹង​ភាព​យន្ដនេះ បើ​យោង​តាម​លោក Jean-Luc Godard ជា​ផលិតករ​ដំបូង គឺ​ដោយ​សារ​តែ “គាត់​បាន​ផលិត​ចក្ខុ​វិស័យ​មួយ​នៃ​ខ្សែ​ភាពយន្ត”។ នេះ​គឺជា​រូប​នៃ​តួ​លេខ​សំខាន់​ ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៃ​​វិស័យ​ភាពយន្ត​នេះ។ ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ទស្សនា​ភាព​យន្ដ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 25, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club