អង្គរ ៖ ព្រៃសិលា

ដឹកនាំដោយ លុបឆេនស្គី ហ្សង់គ្រីស្តូហ្វ, ៥២នាទី, ២០០២ និយាយជាភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តឯកសារនេះផ្តល់ឲ្យអ្នកទស្សនានូវប្រវត្តិសាស្រ្តបុរាណរបស់កម្ពុជា៖ ប្រត្តិសាស្រ្តនៃអរិយធម៌ប្រាសាទអង្គរ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុហ៍ ប្រាសាទភ្នំដា និងប្រសាទក្នុងរូងភ្នំ នៅខេត្តកំពត។ភាពសំបូរបែបនៃស្ថាបត្យកម្មបុរាណ បង្ហាញអំពីភាពថ្កុំថ្កើងនៃសិល្បៈខ្មែរ។

avatar
  • June 13, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday