អនុមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ព្រៃឈើ​ទាំង​ឡាយ គឺជា​អនាគតរបស់​យើង​ទាំង​អស់គ្នា

ផលិតដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ២០០៨ ២៦នាទី ភាសាអង់គ្លេស

ព្រៃឈើនៃមហាអនុតំបន់​មេគង្គ (GMS) ទ្រទ្រង់​ដល់​ជីវិត​ចម្រុះ​យ៉ាង​ច្រើន​ក្រៃ​លែង និង​ផ្តល់​​ធន​ធាន​ដែល​មាន​សារៈសំខាន់​ជា​អាយុ​ជីវិត​ចំពោះ​សុខុមាល​ភាព​របស់​មនុស្ស និង​​វិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ច​នៃ​តំបន់។ ប៉ុន្តែ​ព្រៃ​​ដដែល​នេះ​កំពុង​ដាច់​ចេញ​ជា​ចំណែក​តូចៗ និង​បាត់​បង់​ជា​បណ្តើរៗ នៅ​​ក្រោម​សម្ពាធ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ការ​រាន​ឆ្ការ​ដើម្បី​បម្លែង​ដីធ្លី និងការប្រើ​ប្រាស់​ហួស​កម្រិត។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 3, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday