អាថ៌កំបាំងនៃកិច្ចសន្យា

ដឹកនាំដោយសេង សេដ្ឋា ឆ្នាំ១៩៩០ រយៈពេល១០៨នាទី ភាសាខ្មែរ

សូលីដេតជាអនិកជនខ្មែរនៅបារាំងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ គាត់បានប្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅទសវត្សទី១៩៩០។ កាលនៅស្រុកបារាំង សូលីដេត ត្រូវបានបុរស់ម្នាក់ជួយទំនុកបំរុង។ បុរស់នោះបានបាត់កូនប្រុសម្នាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ សូលីដេតបានមកស្រុកខ្មែរវិញ ហើយព្យាយាមស្វែងរកក្មេងប្រុសនោះ។ ដោយមានតែរូបថត ដែលមានហត្ថលេខាខាងខ្នងរូបថតគេបានផ្តល់យោបល់ឲ្យ សូលីដេតទៅជួបស្រ្តីម្នាក់នៅការិយាល័យប្រៃសណីដើម្បីស្វែងរកហត្ថលេខានោះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • May 28, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday