អាថ៌កំបាំងរបស់ប៉ុលពត

ដឹកនាំដោយម៉ាបិន អេដ្រៀន (Maben, Adrian) ឆ្នាំ២០០១ រយៈពេល៦០នាទី ភាសាខ្មែរ

ខែ្សភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញអំពីខ្សែជីវិតរបស់ ប៉ុល ពត ដែលមានឈ្មោះពិតថា សាឡុត ស។ គាត់ធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជាមេដឹកនាំពួកខ្មែរក្រហម។ ជីវប្រវត្តិនៃជីវិតឯកជនរបស់គាត់បានគូរវាសឡើងវិញចាប់តាំងពីកុមារភាពរហូតដល់មរណភាពរបស់គាត់។ ក្នុងនោះ ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅឯប្រទេសបារាំង ការចាប់ផ្តើមជីវិតនយោបាយ និងយោធា ទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញជាមួយពួកវៀតណាម និងការកាត់ក្តីគាត់ដោយពួកខែ្មរក្រហមមានបង្ហាញជូននៅក្នុងឯកសារនេះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • April 30, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday