អូលីវ៊ើ !

ដឹកនាំរឿងដោយ ខារ៉ូល រ៉េដ ១៤០នាទី ឆ្នាំ១៩៦៨ និយាយជា ភាសាអង់គ្លេស

បទ​ពិសោធន៍​ខ្ពស់​នៃ​ការ​ផ្សង​ព្រេង​របស់​ អូលីវ៊ើ។ ក្មេង​ប្រុស​កំព្រា អូលីវ៊ើ ដែល​បាន​គេច​ខ្លួន​ពី​ជីវិត​ដ៏​កំសត់​ និង​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​រស់​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​នៃ​ទីក្រុង​ឡុងដ៏ ក្នុង​សតវត្សរ៍​ទី ១៩ ។ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចូល​ ក្រុម​តន្ដ្រី​នៃ​ដង​ផ្លូវ​មួយ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយលោក Fagin​ លោក​Bill Sikes និង​សិស្ស​ស្មោះ​ត្រង់​របស់​គាត់​ ដែល​មាន​ភាព​វ័យ​ឆ្លាត​គឺ Dodger។

avatar
  • February 13, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club