អ្នកផ្សងព្រេងឥតទុក្ខព្រួយ

ដឹកនាំដោយជិន វ៉ៃអេង ៧៥នាទី ២០១១ ភាសាចិន និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

មនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោកដូចអតីត​អ្នកផ្សងព្រេង​​ជនជាតិ​​ចិន​ឈ្មោះ XU Xia-Ke បានត្រឡប់មក​វិញហើយ​នៅ​ពេល​នេះ។ គាត់​​និយាយ​ថា Xizi Bay អាច​ជា​ទីកន្លែង​ឈប់សម្រាក​ចុងក្រោយ​របស់​គាត់។ បន្ទាប់ពីបានចាក់ឫស​យ៉ាងជ្រៅនៅ Kaohsiung លោក Yu Guang-Zhong សូត្រ​កំណាព្យឲ្យសិស្សថ្នាក់បឋមស្ដាប់ រួចហើយ​ធ្វើដំណើរបន្ត​ទៅកាន់ភូមិ​ចាស់​មួយនៅ Huishan ។

avatar
  • September 17, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club