អ្នកវង្វេងផ្លូវ

ដឹកនាំដោយគ្រីស្ទីន ប៊ូទៃយេរ ឆ្នាំ២០១០ រយៈពេល៥៨នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

បន្ទាប់ពីនៅមានជីវិតរស់រានពីសង្គ្រាម៣០ឆ្នាំនៅកម្ពុជា ពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ១៩៩២ ជាមួយជនភៀសខ្លួន៣៨០ ០០០ នាក់ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនថៃ ហើយក៏បានមករស់នៅក្នុងភូមិមួយរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អ្នកភូមិចាស់បានឲ្យឈ្មោះក្រៅដល់អតីតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាជា«ជនវង្វេងផ្លូវ» ជាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ ជនវង្វេងផ្លូវទាំងនេះខំប្រឹងសន្សឹមៗ តែដោយអត់ធ្មត់ ដើម្បីរស់ និងចូលចុះក្នុងសង្គមជាថ្មី ដោយពុះពារដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅពួកគេ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • February 5, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday