ឫស្សីប្រសិទ្ធិ

ដឹកនាំដោយ PETER LIVWRMORE ៥២នាទី ២០១១ ភាសាអង់គ្លេស

ឫស្សី​ជា​ដើម​ឈើ​សក្ការៈ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ដើម​ម៉ាលេ​ដែល​រស់​នៅ​កោះ​ជ្វា​នៃ​ប្រទេសថៃ។​ ដើមឫស្សី​នេះ​មិន​ត្រឹម​ជា​ដើម​ឈើ​ប្រសិទ្ធិ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ តែ​គេ​អាច​យក​វា​ទៅ​ប្រើ​បង្កើត​ជា​ទឹក​វេទមន្ត ​សម្រាប់​ផ្តល់​ពរជ័យ​ដល់​អ្នក​ស្រុក​ទៀត​ផង។​ គេ​យក​ចំណិត​ឫស្សី​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ប្រហោង​ធ្មេញ​ ដើម្បី​ឲ្យ​សំឡេង​ពិរោះ​ និង​អាច​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ និងទេព​អារក្ស​ទាំង​ឡាយ​ដើម្បី​សុំ​សេច​ក្ដី​សុខ​។ ​

avatar
  • October 4, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday