CSFF ពិសេស៖ គ្រួសារ និងអ្នក

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៥រឿង រយះពេល៦៧នាទី

១. បងប្រុសធំ, កម្ពុជា, ៨នាទី
២. ប្រអប់បាយ, កម្ពុជា, ៧នាទី
៣. គ្រួសារតូច, កម្ពុជា,​ ៨នាទី
៤. សំបកក្រៅ, កម្ពុជា, ១៨នាទី
៥. ជញ្ជាំងស, កម្ពុជា, ២៦នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 29, 2017 · 5:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening