ការបង្កើតព្រៃចំណាស់បំផុត MAKING AN ANCIENT FOREST

ដោយ រីតា ស្លាំបឺច (អូទ្រីស/ ២០១៥/៥២នាទី)

MARCH 9th | 10:00 AM | Bophana Audiovisual Resource Center
«ការបង្កើតព្រៃចំណាស់បំផុត- ឧទ្យានជាតិ កាល់កាល់ប៉េន »

ធ្វើដំណើរចូលជ្រៅទៅក្នុង​ព្រៃ​ដាច់​ស្រយាល​នៃ​ឧទ្យាន​ជាតិ​កាល់​កាល់ប៉េន ក្នុង​ប្រទេស​អូទ្រីស យើង​នឹង​បាន​ឃើញ​ផ្ទៃដី​ដ៏​ធំ​ល្វឹង​ល្វើយ នៃ​តំបន់​រហោដ្ឋាន​នៅ​ជួរ​ភ្នំអាល់។ ទីនេះ​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល និង គ្មាន​ការ​រៀប​ចំ​គ្រប់​គ្រង​អស់​រយៈពេល​ជាង​២៥ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ដូច្នេះ​ព្រៃ​ដុះ​ស្តុក និង​ភាព​ពុក​ផុយ បាន​គ្រប់​ដណ្តប់​លើ​ផ្ទៃ​ដី​ទាំង​អស់​នេះ។

ភាពយន្តនេះផលិតអស់រយៈពេល​បីឆ្នាំ ហើយ​រូបភាព​ក្នុង​កម្រិត4K បាន​បង្ហាញ​ពី​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ស្មុគ​ស្មាញ​រវាង រុក្ខជាតិ សត្វល្វិត និង​សត្វ​ព្រៃ​ផ្សេងទៀត។

“MAKING AN ANCIENT FOREST – KALKALPEN NATIONAL PARK” by RITA SCHLAMBERG (Austria/2015/52 min)

Travel deep into the remote forests of the Kalkalpen National Park in Austria – the largest area of wilderness in the Alps mountain range. Abandoned and unmanaged by man for close to a quarter of a century, the forest’s dramatic cycle of growth and decay now rules the landscape. The film, three years in the making and shot in 4K (very high resolution), reveals the highly complex partnerships among plants, insects and animals.

MARCH 9th | 10:00 AM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 9, 2018 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF