ក្រណាត់កម្ពុជា Cambodian Textiles

ដោយ ថាស៊ូហ៊ីតុ អ៊ូថាហ្កាវ៉ា (ជប៉ុន /២០១៧/ ៨៥នាទី)

លោក គីគូអុ មុរីម៉ូតុ ជា​បុគ្គល​ម្នាក់​ដែល​បាន​ជួយ​ឲ្យ​ប្រពៃណី​នៃ​ការ​ជ្រលក់​ក្រណាត់​របស់​កម្ពុជា​មាន​ជីវិត​ឡើង​វិញ ខណៈ​វា​ស្ទើរ​តែ​រលាយ​បាត់​ទៅ​ហើយ​ ដោយ​សារ​តែ​សង្គ្រាម​ស៊ីវិល។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​វ័យ ៦៨ឆ្នាំ លោក​បែរ​ជា​មាន​ជំងឺ​មហារីក​ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​ទៅវិញ។ ភាពយន្តឯកសារនេះ មាន​បំណង​ចង់​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្រស់​បំព្រង​នៃ​ជីវិត​របស់​គាត់​ក្នុង​ការ​ប្រឈម​នឹង​សេចក្ដី​ស្លាប់​នា​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខនេះ។

*ចាក់​បញ្ចាំង​​មុន​​ដំបូង​​គេ​បង្អស់​​នៅ​​ក្នុង​​ប្រ​ទេស​​កម្ពុជា​ ជា​មួយ​​វត្តមាន​របស់​​អ្នក​​ដឹក​​នាំ​​រឿង​

“CAMBODIA TEXTILES” by TATSUHITO UTAGAWA (Japan/2018/85 min)

Having revived the ancient tradition of Cambodian textile dyeing, which had almost been extinguished by the civil war, Kikuo Morimoto (68) is diagnosed with terminal cancer. This documentary film attempts to show the beauty of his life in the face of imminent death.

MARCH 7th | 5:00 PM | Bophana Audiovisual Resource Center
MARCH 8th | 7:00 PM | MAJOR Cineplex Aeon

* Cambodia premiere in the presence of the director

avatar
  • March 7, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF