គ្មានអ្វីត្រូវខ្លាច-FEARLESS

ដោយ ក្លូឌីយ៉ូ ហ្ស៊ូលីយ៉េន (អេស្ប៉ាញ-ម៉ិចស៊ិក-បារាំង/ ២០១៧/៧៥នាទី)

ភាពក្លាហាន និង​ការ​តស៊ូ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​របស់​​គ្រួសារ​ជន​ជាតិ​ក្វាតាមេឡា ដែល​បាន​បាត់​សាច់​​ញាតិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​អំឡុង​របប​ផ្តាច់​ការ​យោធា ដើម្បី​​រក្សា​បាន​នូវ​ការ​ចង​ចាំ​ពី​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់។ គ្រួសារ​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​នោះ​បាន​ស្នើ​សុំ ឲ្យ​មាន​ការ​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯក​សារ​ស្តីពី​ការ​បាត់​ខ្លួន​សាច់​ញាតិ​របស់ខ្លួន។ បន្ទាប់​ពី​​ការ​តស៊ូ​ផ្នែក​​ផ្លូវ​ច្បាប់​អស់​​រយៈពេល​យ៉ាងយូរ ទើប​តុលាការ​អន្តរអាមរិក ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​សម្រេច​កាត់​ទោស​រដ្ឋ​ក្វាតាមេឡា ដែល​ក្នុង​នោះ​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផលិត​ឯកសារ​វីដេអូ​ទៅ​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​គ្រួសារ​ជន​រង​គ្រោះ។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋ​នេះ​មិន​បាន​ធ្វើ​តាម​នោះ​ទេ។ ដូច្នេះ សាច់​ញាតិ​របស់​អ្នក​បាត់​ខ្លួន​ទាំង​នោះ បាន​ជំនះ​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា​វា​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការចងចាំ។

FEARLESS (SIN MIEDO)
By CLAUDIO ZULIAN (Spain, Mexico, France/2017/75 min)

The audacious, everyday struggle of a group of Guatemalans relatives of the disappeared people during the military dictatorship, fighting to keep the memory of their loved ones alive. A group of Guatemalans extraordinarily requested and obtained the production of a documentary film by the State, following condemnations from the Inter-American Court of Human Rights. The State has since refused to move forward with the project, so relatives of disappeared people produced this film, convinced it is a main instrument of history and memory.

avatar
  • March 10, 2018 · 11:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF