ទន្លេកុងហ្គោ ក្រោយភាពអន្ធការ CONGO RIVER, BEYOND DARKNESS

ដោយ សៀរី មីឈែល (ប៊ែលហ្សិក-បារាំង/ ២០០៥ / ១១៦នាទី)

រឿងនេះនិយាយ​អំពី​ដំណើរ​រុក​រក​ចម្ងាយ ៤៣៧១គម ចាប់​តាំង​ពី​ច្រក​ចូល រហូត​ដល់​ប្រភព​នៃ​ទន្លេ​កុងហ្គោ ដែល​ជា​ទន្លេ​មាន​អាង​ទឹក​ធំ​ជាង​គេ​ទី​ពីរ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ រឿង​នេះ ក៏​បាន​បង្ហាញ​ផង​ដែរ​នូវ​រឿង​ទេវកថា​រាប់​សតវត្សរ៍​មក​ហើយ និង​បុគ្គល​ល្បី​ល្បាញ​មួយ​ចំនួន ដែល​បាន​ចូល​រួម​បង្កើត​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត ក្នុង​ទ្វីប​អាព្រិក ដែល​រួម​មាន​អ្នក​រុក​រក​ដូចជា លីវវិងស្តន​ និងស្តេនលី ស្តេចឡេអូផូល ទីពីរ និងបាវដូអីនទី១ និង​អ្នក​ដឹក​នាំ​នយោបាយ ដូចជា លូមុមបា , បាម៉ូប៊ូតូ និងកាប៊ីឡា ដែល​ធ្លាប់​បាន​ឡើង​កាន់​អំណាច​ក្រោយ​ពី​ប្រទេស​ទទួល​បាន​ឯករាជ្យ។
“CONGO RIVER, BEYOND DARKNESS” by THIERRY MICHEL (Belgium, France/2005/116 min)

A 4,371 km journey from the mouth to the source of the Congo River, the second largest river basin in the world. Discover the centuries-old mythology of the river and the legendary figures who made history in the heart of the African continent: explorers like Livingstone and Stanley, the colonial kings Leopold II and Baudouin I, and the political leaders – Lumumba, Mobutu, and Kabila – who ruled after independence.

MARCH 11th | 11:45 AM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 11, 2018 · 11:45 am
  • Bophana Center
  • CIFF