ប៉ារីសពណ៌ស PARIS LA BLANCHE

ដោយ លីឌីយ៉ា ថឺគី (បារាំង/ ២០១៦/ ៨៦នាទី)

នៅក្នុងវ័យ៧០ឆ្នាំ រីគីយ៉ា​​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ភូមិ​របស់​គាត់​នៅ​ខេត្ត​កាប៊ីលី ក្នុង​ប្រទេស​អាល់ហ្សេរី ទៅ​កាន់​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ គាត់​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​ឆ្លង​កាត់​សមុទ្រ​មេឌីទែរ៉ាណេ ដើម្បី​យក​ ណួ ដែល​ជា​ប្តី​របស់​គាត់​មក​វិញ។ ប៉ុន្តែ​បុរស​ដែល​គាត់​បាន​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​អស់​ជាច្រើន​ឆ្នាំ និង​បាន​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ​នេះ​អស់​៤០ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ពី​ចម្ងាយ​នោះ បាន​ក្លាយ​ទៅជា​ជន​ចម្លែក​ម្នាក់​ទៅ​វិញ។

“PARIS LA BLANCHE” by LIDIA TERKI (France/2016/86 min)

At the age of 70, Rekia decides to leave her village in Kabylie to go to Paris. All by herself, she travels across the Mediterranean sea to bring Nour, her husband, back home. But her hero, the war veteran, the one who has been providing for his family from abroad for the past 40 years, has become a stranger.

MARCH 9th | 4:45 PM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 9, 2018 · 4:45 pm
  • Bophana Center
  • CIFF