រូបថតដែលលាក់ទុក HIDDEN PHOTOS

ដោយ ដាវីដ ហ្រ្កូតតា (កម្ពុជា-អ៊ីតាលី/២០១៦/៦៨នាទី)

គីមហាក់ ជាជាង​ថតរូប​វ័យក្មេង​ និង​មាន​ទេព​កោសល្យ​ម្នាក់ ដែល​កំពុង​ស្វែង​រក​ភាព​ស្រមើ​ស្រមៃថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្រៅតែពីរូបភាពទាក់ទងនឹងអង្គរវត្ត និង របបខ្មែរក្រហម។ ញ៉ែម អ៊ិន ដែលជាជាងថតរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហម បានថតរូបអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវស្លាប់ បានជាង ១៤០០០ពាន់រូប។ គាត់គ្រោងនឹងបង្កើតអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរូបថតដែលគាត់បានថតក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ តើរូបភាពបែបណាដែលគួរជ្រើសរើសដើម្បីតំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង និង ប្រទេសរបស់យើង?ក្រៅពីការរៀបរាប់ពីខាងលើ តើយើងគួរធ្វើអ្វីជាមួយពួកគេ?
………………………………………
By DAVIDE GROTTA (Cambodia, Italy/2016/68 min)
Kim Hak, young and talented photographer, looks for a new imaginary of his country far from the iconographic cliché of Angkor Wat and the Khmer Rouge. Nhem En, a photographer during the Khmer Rouge, author of about 14,000 mugshots of prisoners destined to certain death, is planning his entry in the business of dark tourism. What image to choose to represent our history, our country? But, above all, what to do with them?

avatar
  • March 10, 2018 · 1:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF