ម៉ូប៊ូតូ ស្តេច​នៃ​ហ្សាអៀ MOBUTU, KING OF ZAIRE

ដោយ សៀរី មីឈែល (ប៊ែលហ្សិក/១៩៩៩/១៣៥នាទី)

ម៉ូប៊ូតូជាអ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការ ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​គេ ដែល​បាន​ឡើង​កាន់​អំណាច​ដោយ​សារ​តែ​សង្គ្រាម​ត្រជាក់ និង​ការរំដោះ​ប្រទេស​ពី​អាណានិគម។ មិន​ដល់​២៥ឆ្នាំ​ផង ក្នុង​សម័យ​ប្រទេស​កុងហ្គោ​នៅ​ក្រោម​​អាណានិគម​របស់​ប្រទេស​ប៊ែលហ្សិក អតីត​ពលបាលត្រី រូប​នេះ បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នកមាន​ទ្រព្យ​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភព​លោក ដោយ​ពង្រីក​អំណាច​របស់​ខ្លួន​តាម​រយៈ​ការ​បំភ័យ ហិង្សា និង​បង្ក្រាប ទៅ​លើ​ប្រទេស​មួយ ដែល​គាត់​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា ហ្សាអៀ។នេះ​ជា​រឿង​រ៉ាវ​នៃ​ជោគ​វាសនា​ដ៏​ល្អ​របស់​គាត់​ដែល​​បាន​​កើត​​ឡើង​ ដោយ​​សារ​​តែ​មហិច្ឆតា ភាព​អស្ចារ្យ ការ​ក្បត់ និង​ភាព​កំសាក។

“MOBUTU, KING OF ZAIRE” by THIERRY MICHEL (Belgium/1999/135 min)

Portrait of Mobutu, one of the oldest, most tenacious dictators that came to power as a result of the Cold War and decolonisation. In less than 25 years, this young sergeant of the former “Congo Belge” colonial army became the wealthiest man in the world, expanding his power through fear, violence and repression over a country he renamed “Zaire”. This is the story of one man’s exceptional destiny built on ambition and grandeur, betrayal and cowardice.

MARCH 7th | 7:15 PM | Bophana Audiovisual Resource Center
MARCH 8th | 7:00 PM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 7, 2018 · 7:15 pm
  • Bophana Center
  • CIFF