អង្គការ ​ANGKAR

ដោយ នារី អាដេលីន ហៃ (បារាំង/ ២០១៧/ ៧១នាទី)

ក្រោយពីបានរស់នៅក្នុងភូមិ​ជាមួយ​គ្នា​បួន​ឆ្នាំ ខុនសាលី រក​ឃើញ​អតីត​អ្នក​ប្រហារ​ជីវិត​របស់​គាត់​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ រវាង​អតីត​កាល និង​បច្ចុប្បន្ន អត្តសញ្ញាណ​ម្នាក់ៗ​ក៏​ត្រូវ​លាត​ត្រដាង រឿង​អាក្រក់​ដែល​ធ្លាប់​កប់​បាត់​ក៏​លេច​ឡើង​វិញ ហើយ​ការ​ពិត​ក៏​ត្រូវ​បាន​យក​មក​និយាយ​តទល់​គ្នាដែរ។

ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច នៅមជ្ឈ​មណ្ឌល​សោតទស្សន៏បុប្ផាណា​
*ចាក់​បញ្ចាំង​​មុន​ដំបូង​គេ​បង្អស់​​នៅ​​ក្នុង​​ប្រ​ទេស​​កម្ពុជា​ ជា​មួយ​​វត្តមាន​​របស់​​សមិទ្ធិករ​​ភាពយន្ត​

“ANGKAR” by NEARY ADELINE HAY (France/2017/71 min)

Khonsaly finds his former Khmer Rouge executioners, in the obscure intimacy of the village in which they lived together for 4 years. Between past and present, identities are revealed, the forgotten specters re-emerge and the story is finally told, face-to-face.

* Cambodia premiere in the presence of the filmmaker

MARCH 10th | 6:30 PM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 10, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • CIFF