៤៨ឆ្នាំ៖ ជនផ្តាច់ការដ៏ស្ងៀមស្ងាត់

ដោយ ហីរ៉ូស៊ី ស៊ូណៃរី (ជប៉ុន/ ២០១៧/ ៧៨នាទី)

ឆ្នាំ១៩៦៨ លោក វ៉ាវ ហាកាម៉ាដា អតីតកីឡាករប្រដាល់​អាជីព​មួយ​រូប ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត ពី​បទ​សម្លាប់​រង្គាល និង​​ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួន​ក្នុង​គុក រង់ចាំការ​កាត់​ទោស​នេះ ដល់ទៅ ៤៨ឆ្នាំ ដែល​ជា​រយៈពេល​យូរ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំ២០១៤ តុលាការ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ដោះ​លែង​រូប​លោក ក្រោយ​រក​ឃើញ​ថា​ ភស្តុតាង​ដែល​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​រូប​លោក គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រឌិត​ឡើង។ ភាព​យន្ដ​ឯកសារ​នេះ គាស់​ក​កាយ ពី​ភាព​ឯកា ដែល​ស្មាន​មិន​ដល់ និង​កម្លាំង​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការ​យក​ឈ្នះ​លើ​ដំណាក់​កាល​ដ៏​សែន​ពិបាក​របស់​លោក ហាកាម៉ាដា។

MARCH 10th | 2:30 PM | Bophana Audiovisual Resource Center

“48 YEARS – SILENT DICTATOR” by HIROSHI SUNAIRI (Japan/2017/78 min)

The dramatic life story of Iwao Hakamada, former professional boxer sentenced to death in 1968 for mass murder and held on death row for 48 years, the longest stint in history. In 2014, he is released when a Japanese court discovers that evidence against him had been fabricated. This documentary attempts to capture Hakamada’s unimaginable solitude and powerful will for victory, through a labyrinth of delusions and fading memories.

avatar
  • March 10, 2018 · 2:30 pm
  • Bophana Center
  • CIFF