សមុច្ច័យ

បណ្ណសារទាំងអស់​​បាន​មក​ពីតាម​ស្ថាប័​ន​នានា​ ពី​បុគ្គល​សំខាន់ៗ​ និង​ពី​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ ដែល​បាន​ផ្ដល់ឱ្យឯកសារ​មួយ​ ឬ​ច្រើន​។ ឧទាហរណ៍ ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១២​ ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា​ទទួល​បាន​ថាស​ខ្មៅ​ចំនួន ​១២ និង​ ៣៣​ ជុំ ​នូវ​តន្ត្រី​ប្រជាប្រិយ​​ខ្មែរ ​​​ផលិត​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​​ ៦០ ពី​អ្នក​ស្រី សំរិទ្ធិ​ សុកុល​។​ លោក​​ Paul Cummings ជន​ជាតិ​អូស្ត្រាលី​ ​ជា​ជន​បរទេស​ទី​មួយ​​ ដែល​ត្រួស​ត្រាយ​ភ្ញៀវ​ទេសចរឱ្យ​មក​ទស្សនា​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​​ឆ្នាំ​ ៨០​ ហើយលោកក៏​បាន​ផ្ដល់ឱ្យ​​រូប​ថត​ចំនួន ៥០០ ​រូប​​​ នា​សម័យ​នោះ​។ ស្ថាប័ន​ទំនាក់ទំនង​ និង​ការ​​ផលិតសោតទស្សន៍​នៃ​ក្រសួង​ការ​ពារជាតិ​បារាំង​ (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense français) ក៏​អនុញ្ញាត​បង្ហាញពី​បណ្ណសារ​ស្ដី​ពី​សម័យ​អាណាព្យាបាលផងដែរ​។​ ជួន​កាល​ យើង​ទទួល​បាន​ឯកសារ​ជា​ច្រើន ​ដែល​ផលិត​ដោយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ប្រទេស​​កម្ពុជា។

All collections (by June 2020)

109 Films Sarl

Collection containing a film about the restoration of Angkor temples

Adhémard Leclère

Cambodian people photo series (1890). Portraits of children, women, men and monks in front of their house.

Adolf Scherl

Photo series documenting Phnom Penh’s architecture between 1968 and 1970. Photos of buildings, pagodas, Catholic churches, movie theaters, and the Central Market.

Agnès De Féo

Films documenting the Chams communities

Allan Michaud

Cambodian wildlife documentaries

American Museum of Natural History

American Museum of Natural History

Andreas Friedrich Müller

Andreas Friedrich Müller

Anne-Marie Filaire (AMF)

Anne-Marie Filaire (AMF)

Apsara TV

Apsara TV

Asian Development Bank (ADB)

Film documenting human resources development and environmental issues in Asia

The Association of Buddhists for the Environment

Film covering the activities of the Association of Buddhists for the Environment

Audio Recording (public domain)

Songs and radio programs collected and preserved by Father Ponchaud during the Democratic Kampuchea period (1975-1979)

B & F Shaw (BFS)

B & F Shaw (BFS)

BBC MEDIA ACTION

BBC MEDIA ACTION

Benoît Dupuis

Cambodian Architecture photo series (2008). Photos of Bokor, Kep, Council for the Development of Cambodia (a colonial building built to accommodate the upper Resident in the early 1920s), markets, housing and drawings on the wall.

Bernard Dupaigne

Bernard Dupaigne

Bertrand Maffre

Amateur movies shot by Bertrand Maffre during his trip to Cambodia in 1960 and documenting a variety of subjects, such as: daily life, General de Gaulle’s visit, the Water Festival, the Festival of the Dead, and funerals

Blue Legacy International

Films featuring the Mekong River and dams’ construction

The Bophana Center’s Activities

Film covering the Bophana Center’s activities

The Bophana Center Archives

15 documentary and fiction films and music records produced by the Bophana Center

Brigitte Nikles

Brigitte Nikles

Bruno Carette

Documentaries by Bruno Carette featuring the former Khmer Rouge leaders, Asian dance and Father François Ponchaud (between 1997 and 2009)

Cambodia Health Education Media Service (CHEMS)

Cambodia Health Education Media Service (CHEMS)

Cambodian Living Arts (CLA)

Traditional music and songs of Cambodia

Centro italiano aiuti all’infanzia (CIAI)

Educational movies about newly-graduated students choosing their career path

Charles de Gaulle Foundation

Photo series documenting Charles de Gaulle’s visit to Cambodia in 1966

Charles Gravelle Foundation

Charles Gravelle Foundation

Chea Neang

Amateur movies documenting Khmer traditional clothes, traditions, and Buddhism

Christine Bouteiller

4 documentaries about children’s daily lives in the paddy field, contemporary art and refugee camps along the Thai border

Christophe Gargiulo

Cambodian wildlife documentaries

Cinema and Cultural Diffusion Department of Cambodia

Cambodia’s newsreel and the movies produced during the periods of Sangkum Reastr Niyum, Khmer Republic, Democratic Kampuchea, People’s Republic of Kampuchea and the State of Cambodia. Since 2000, the Cinema and Cultural Diffusion Department of Cambodia has also produced documentaries about the Khmer temples and traditional dances.

Colin Grafton

Colin Grafton

Community Forests International (CFI)

Documentaries featuring ethnic minorities in Ratanakiri and Mondulkiri as well as their issues, culture and daily life

Dara Roat Production

Dara Roat Production

Darren Swallow

Films documenting the activities of young Cambodians, including circus, rugby, and everyday life

David A.Feingold

David A.Feingold

David Brisbin

David Brisbin

Department of Media and Communication (DMC)

Documentaries by the students of the Department of Media and Communication of the Royal University of Phnom Penh. They question the Cambodian society, the working conditions, and memories.

Desbois Jean

Colonial architecture photos (scanned in books)

Didier Fassio

Film documenting the restoration of Baphuon temple

Documentary Fund

Documentaries by various filmmakers since the late 1960s, including movies by Ateliers Varan (1995), documentaries about the Khmer Rouge period, and documentaries about Cambodian artists

Ecole française d’Extrême Orient

Photo series by Jean Boulbet. Portraits of people taking refuge in Angkor temples during the war in 1970.

ECPAD (French institution for communication and audiovisual production)

Films featuring Cambodia between 1945 and 1953

Elisabeth Strang

Elisabeth Strang

Elizabeth Becker

Photo series documenting U.S. journalist Elizabeth Becker’s trip to Democratic Kampuchea in 1978

Emile Dupont

Black and white photo series (1959), documenting the Rolland Camp area, located in the district of Oraing in Mondulkiri province

Equal Access

3 radio programs on education and health care, including: “Future is in your hand” (Anakot Khuong Dai Neak), episodes 1-44; “Peaceful Boundary” (Prum Sok San Dey), episodes 1-14; and “Happiness in Our Family”, episodes 1 to 15

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

Archive film documenting the hearings in the trial of Duch, the former director of Khmer Rouge Security Prison S21

Fiction Fund

7 contemporary short movies. Most of them were directed and produced by young Cambodians, sometimes supported by associations.

François Ponchaud

François Ponchaud

Frédéric Bourdier

Photo series featuring the ethnic minorities in Ratanakiri and Mondulkiri provinces between 1994 and 2006

French Development Agency (AFD)

Films about water issues in Cambodia and worldwide

Frères Lumière Association

The oldest movies featuring Cambodia (1899)

Gauderoy-Kuhn

1960s photo series, documenting Cambodian traditions, the Festival of the Dead, the temples, and Phnom Penh

Gaumont Pathé Archives

Cambodia’s newsreel from the protectorate until 1993

Georges Gachot

Films documenting the life and work of Swiss Beat Richner, the founder and director of the Kantha Bopha Hospital

Georges Rousse

3 photographs shot by French artist and photographer Georges Rousse in an old colonial style house located at 32 boulevard Sothearos in Phnom Penh

Handicap International

Film produced by Handicap International about disabled landmine victims

Hemapean Pheap Yun Production

Fiction movie “Preah Thinavong” directed by Ly Var in 1966

Hervé Robillard

Filmed interview with Hervé Robillard and photographs taken by the artist during his residency in Phnom Penh

ILO – Better Factories Cambodia Program

Fiction series “At the Gates of the Factory”, episode 1-6

Indrak Tevy Production

Indrak Tevy Production

International Committee of the Red Cross (ICRC)

Corporate movies about the ICRC’s humanitarian action and Cambodian refugees following the Khmer Rouge period

International News

International News

Isabelle Abric

Movie “Fear and Hope in Cambodia”, documenting the 1991 Paris Peace Agreements

James G. Gerrand

Documentaries about King Norodom Sihanouk and politics in contemporary Cambodia

Jean-François Périgois

Photo series featuring Cambodians’ daily lives in the provinces in 2006 and colonial architecture

Jean-Marie Barbe

Documentary “Uncle Rithy”, featuring Rithy Pahn during the shooting of the movie “A Dam Against the Pacific” in 2008

Jean-Michel Gallet

Jean-Michel Gallet

Jenna Grant

Jenna Grant

Jim Mizerski

Photo series featuring former U.S. President Bill Clinton visiting HIV-positive orphans in Phnom Penh in 2006; and a movie about the Water Festival in 2010

John Pilger

Films covering Cambodia after the collapse of the Khmer Rouge (1979-1993)

John Vink

Photo series on Cambodian society (from 1989 onwards)

Journal International

Archive movies documenting key events worldwide (1919-1973)

Julien Poulson

Julien Poulson

Kathleen O’Keefe

Photographs of Cambodian leaders and people during the Khmer Rouge regime

Katsutaro Shiratori

Katsutaro Shiratori

Khmer Arts Academy

Movies documenting traditional dance performed by the dancers of the Khmer Arts Academy

Khmer Dance Project

Interviews with former dancers of the Royal Ballet of Cambodia and movies featuring traditional dance performances

Khmer Mekong Films

26 films covering the trial of Duch, the former director of Khmer Rouge Security Center S21

Kim Sothea Thangdy

Kim Sothea Thangdy’s shorts

Kon Khmer Koun Khmer

Short movies directedbymembers of the KonKhmerKounKhmer Association

Kong Chey Film

3 fiction movies produced by Kong Chey Production in the 1960s

Korng Chak Production

4 fiction movies directed by Uong Kan Thuok in the 1970s

Korng Pich Pheap Yun

A 1970s fiction movie

Lao Sunn Ngoun

Lao Sunn Ngoun

Les Films du Bouloi

Films documenting the history of the Khmer Rouge and the trial of the former Khmer Rouge leaders

Library of congress

Library of congress

Lucas Vallerie

Lucas Vallerie

Ly Bun Yim

1970s fiction movie “Khmer after Angkor”

Ly Polen

Ly Polen

Mao Ayuth

4 fiction movies directed by Mao Ayuth in the 1990s

Martin Haldane Rathie

Photo series documenting Lao President Souphanouvon’s visit to Democratic Kampuchea in 1977

Megan Webster

Megan Webster

Mekong River Commission

Mekong River Commission

Mekong Water and Food Security

Documentaries about the Mekong River

Michel Laloue

Amateur movies shot in the 1960s during a personal trip

Mimi Palgen

1950s photo series, documenting Cambodian daily life, the Water Festival, Phnom Penh, the Chinese New Year, and temples

French Ministry of Foreign Affairs

Collection of the oldest photographs exposed in the Bophana Center (1866-1873), including series featuring King Norodom’s dancers and the temples of Angkor

NARA

Movie documenting General de Gaulle’s visit to Cambodia and the Vietnam war

National Audiovisual Institute (INA)

Cambodia’s newsreel between 1946 and the early 2000s (covering the periods of the Protectorate, Sangkum Reastr Niyum, Khmer Republic, Democratic Kampuchea, People’s Republic of Kampuchea, State of Cambodia and the Kingdom of Cambodia).

Neang Kavich

Neang Kavich

New Collection

New Collection

Nicolas Trifunovic

Nicolas Trifunovic

Nihon Denpa News

Nihon Denpa News

Nomad RSI

Educational movies about health care in Mondolkiri province

Norodom Sihanouk

Over 30 movies directed by King Norodom Sihanouk in the 1960s, 1990s and 2000s. The collection also contains Princess Buppha Devi films, featuring Cambodian dance, the Royal Palace, and musical performances composed by Norodom Sihanouk himself.

Paul Cummings

Photos of Phnom Penh shot in the 1980s, a few years after the fall of the Khmer Rouge regime

Paulin Van Im

Paulin Van Im

Pen Ron

Pen Ron

Phare Ponleu Selpak

Filmed circus performances and educational animation movies produced by Phare Ponleu Selpak

Pheav Phanna

Photo series featuring 1970s Cambodian film posters

Pic Bunnin

Pic Bunnin

Pov Sok

6 Pov Sok films documenting the Cambodian society, cinema and music (2000s)

Prasath Meas Production

Fiction movie “Pous Troung Oun Tov” directed by Saravuth in 1975

Preah Chinvong Production

Fiction movie produced by Preah Chinvong Production in 1966

Sovankiri Production

2 fiction movies directed by Dy Saveth and her husband Houy King in 1973 and 1974

Radio France

Radio France’s programs covering Cambodia, the Khmer Rouge, and the people’s trauma

Radio Television Swiss

Radio Television Swiss

Raul Gallego Albellan

Documentary about Ms. Peng Phan (2011). 1960s TV host and the character of several Rithy Pahn films, she opened an orphanage and has struggled to pass on the Khmer culture.

Rithy Panh

18 fiction movies and documentaries directed by Rithy Panh

Rodin Museum, Paris

Auguste Rodin’s drawing of Cambodian dancers (1906)

Roger Roure

Roger Roure

Ros Reasey

Photo series featuring the victims of the American bombings in 1974

Ros Serey Sothea

Ros Serey Sothea

Sally Ingleton

Sally Ingleton

Sébatien Braquet

Sébatien Braquet

Sim Chanya

Sim Chanya

Sin Sisamouth

Sin Sisamouth

Sok Sothun

4 fiction movies directed by Sok Sothun between 1998 and 2008

Stefan A. Ellis

Stefan A. Ellis

Stéphane Janin

Photo series documenting shop signs, trains, movie theaters and the society in 1990s Cambodia

Support Children and Young People (SCY)

Films about children and the youth produced by young Cambodians

Suthep Kritsanavarin

Photo series featuring the local people’s life in the region of Khone waterfalls, in Southern Laos near the Cambodian border

Svay Sareth

4 movie performances directed by Svay Sareth, a contemporary Khmer artist

Theatre Works

2010 documentary about the transmission of Cambodian arts by surviving artists, especially Em Theay, a former dancer of the Royal Ballet and dance teacher

Thomas Vendetti

2 documentaries featuring Sam Khong. A navy gunner in Cambodian in 1971, he moved to the United States for military training. When the Khmer Rouge took Phnom Penh in 1975, Sam was still in Texas and he could not make his way back to Cambodia.

Thomas Weber Carlsen & Jan Krogsgaard

30 interviews with former Khmer Rouge soldiers

Thonevath Pou

Vinyl records collection of Cambodian traditional songs and music

Tom Fawthrop

Photos documenting Cambodian politics and society in the 1990s

Tom Paul

3 documentaries about the memory of the genocide

UNDP

State television TVK-produced films covering Cambodia’s social issues

UNESCO

Movies documenting the preservation and restoration of the Angkor temples

UNFPA

Educational movies about health care and maternity in Cambodia

Van Chan Pheap Yun

3 fiction movies produced by Van Chan in the 1970s

Vandy Rattana

Photo series featuring Boeung Kak Lake evictions, Cambodian telecom company’s headquarters, chess, Cambodia’s first tower, and the daily activities of a household

Vann Nath

Images of paintings by survivor of S21, Vann Nath

Vathana Huy

1970s Cambodian movie posters

Wildart Film

Wildart Film

Women’s Media Centre of Cambodia (WMC)

Educational movies about violence, family, drugs…

Women’s Voice Center

Women’s Voice Center

Written documentation

Written documentation

Yèlèma

A film featuring Lake Tonle Sap, the threats to its ecosystem and development projects proposed to the local population

Yoko Toda

Photo series documenting photographer Yoko Toda’s visit to Angkor in 1965

You Khin

You Khin

Youth for Peace

2010 documentary on Arn Chorn-Pond movie, a Khmer Rouge child soldier

Yvon Hem

8 fiction movies produced by Baksey Thansour Production in the 1960s, 1970s, 1980s and 2000s

  • La princesse Buppha Devi dans le film Apsara, de Norodom Sihanouk
  • Séquence du documentaire S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh
  • Séquence chantée par Ros Serey Sothea et Sin Sisamouth dans Apsara de Norodom Sihanouk
  • John Vink : séries photographiques commencées en 1989
  • Série photographique réalisée par la journaliste américaine Elizabeth Becker en 1978
  • Série photographique de Vandy Rattana
  • Ta Krut contant le Reamker dans les années 60
  • Stéphane Janin : série photographique sur les enseignes