សេវាកម្ម

ចាប់តាំងពី​ការ​បង្កើតឡើង​មក មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា​មាន​បម្រើ​ជូន​នូវ​សេវាកម្ម​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​សម្រាប់​សាធារណជន​ទូទៅ រួមទាំង​បុគ្គល​ឯកជន អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល សហគ្រាស ព្រមទាំង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ផងដែរ​។

 • សេវាកម្មផ្នែកបណ្ណសារ

  តើលោកអ្នកត្រូវការចូលមើលបណ្ណសារដើម្បីស្រាវជ្រាវ ឬយកទៅផលិតភាពយន្តមែនទេ? ពួកយើងនៅទីនេះចាំជួយលោកអ្នក!

 • ជំនួយការផ្នែកផលិតកម្ម

  តើអ្នកត្រូវការជំនួយសម្រាប់ការផលិតភាពយន្ត ឬក៏ឯកសារសោតទស្សន៍របស់អ្នកមែនទេ? ពួកយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន តាំងពីការជួលសម្ភារៈ រហូតដល់ដំណើរការផលិតទាំងមូល។

 • រៀបចំកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅបុប្ផាណា

  តើលោកអ្នកត្រូវការទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកមែនទេ?
  បុប្ផាណាអាចជួយលោកអ្នកបាន មិនថាជាបាឋកថា ពិព័រណ៍ ឬក៏ការបញ្ចាំងភាពយន្តនោះឡើយ។

 • មហោស្រព និងគម្រោងសោតទស្សន៍

  តើលោកអ្នកមានបំណងចង់រៀបចំគម្រោងសោតទស្សន៍របស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ? បុប្ផាណាមានជំនាញឯកទេសប្លែកពីគេទាក់ទងនឹងគម្រោងសោតទស្សន៍ជាច្រើននៅកម្ពុជា!