ភាពយន្ត​ថ្ងៃសៅរ៍​

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍ គឺជា​​​កម្ម​​វិធី​​បញ្ចាំង​​ភាព​​យន្ត​​ប្រចាំ​​សប្ដាហ៍​ក្នុង​​គោល​​បំណង​ឱ្យ​​សាធារណ​ជន​បាន​​ស្គាល់​​ពី​​ភាព​​យន្ត​​នៅ​​​ក្នុង​មូល​​ដ្ឋាន​​​ទិន្ន​​ន័យ​​​ហនុ​មាន​​នៃ​​​ផ្នែក​​បណ្ណសារ​​របស់​​យើង ក៏​​ដូច​​ជា​​​សមុច្ច័យ​​​ឯក​​​ជន​​​មួយ​​​ចំនួន។ ការ​​​​​​បញ្ចាំង​​​​​ភាព​​​​យន្ត​គឺ​​​​​ដោយ​​​​ឥត​គិត​​​​​ថ្លៃ និង​​​​ប្រព្រឹត្ត​​​ទៅ​​ជា​​រៀង​​រាល់​​ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ម៉ោង​​៥​​ល្ងាច ក្នុង​​​សាល​​​បញ្ចាំង​​​ភាព​​យន្ត​​​នៃ​​​មជ្ឈ​​​មណ្ឌល​​​បុប្ផាណា។ សមិទ្ធិករ​ភាព​យន្ត​​​នានា​តែង​​​ត្រូវ​​​បាន​​​អញ្ជើញ​​​មក​ដើម្បី​​​ជួប​​​ជា​​​មួយ​​​សាធារណជន។