ឧបត្ថម្ភយើង

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកនឹង​ត្រូវ​យក​មក​ផ្គត់​ផ្គង់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បង្កើត ចែក​រំលែក និង​ធ្វើឱ្យ​ការ​ចង​ចាំ​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជីវិត​រស់​ឡើង​វិញពី​គ្រប់​ដំណើរ​ជីវិត។

ផ្ដល់ជំនួយ


 


 

ឈ្មោះគណនី ៖  ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET L’ARCHIVAGE DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS
លេខគណនី ៖ 000696709
ឈ្មោះធនាគារ ៖ ABA

ចែករំលែក ឬផ្ដល់បណ្ណសាររបស់អ្នក


ពីម្នាក់ទៅម្នាក់នាំមកឱ្យពួក​យើង​នូវ​រូបថត ខ្សែ​ភាពយន្ដ ឯកសារ​សំណេរ ថាស​សំឡេង ឬជា​ថាស​វីនីល ដើម្បី​ពង្រីក​ស្ថាប័ន​ឯកសារ​របស់​យើង។ យើង​មិន​មាន​បំណង​ទុក​នូវ​សំណៅ​ឯកសារ​ដើម​នោះ​ទេ។ យើង​ចម្លង​តាម​បច្ចេក​ទេស​ទំនើប រួច​ប្រគល់​ជូន​ម្ចាស់​ដើម​វិញ។ ជា​ការ​ពិត​ណាស់ យើង​​នឹង​​ប្រមូល​​វា​​ដាក់​​ក្នុង​​ស្ដុក​​ឯក​សារ ដើម្បី​ទុក និង​រក្សា​វានៅ​ក្នុង​លក្ខ​ខណ្ឌ​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា។

សូម​ទាក់ទង​យើង​តាមរយៈ​អ៊ី​មែល archives@bophana.org
បើ​អ្នក​មាន​​បំណង​ចែក​រំលែក​បណ្ណ​សារ​របស់​អ្នកជា​មួយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផា​ណា។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា


យើង​រីក​រាយ​​នឹង​​​ទទួល​​​លិខិត​​បង្ហាញ​ពី​​ចំណាប់​​អារម្មណ៍ និង​​ប្រវត្តិ​រូប​​សង្ខេប​របស់​អ្នកដែល​​ចាប់​​អារម្មណ៍​​ចូល​​រួម​​ធ្វើ​​ការ​ងារ​​ស្ម័គ្រ​​ចិត្តនៅ​​ក្នុង​​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​​បុប្ផាណា​នៅ​ទី​ក្រុង​​ភ្នំពេញ។

សូមទាក់ទងយើងតាមរយៈអ៊ីមែល​ info@bophana.org ដើម្បី​​ផ្ញើ​លិខិត​បង្ហាញ​ពី​​ចំណាប់​អារម្មណ៍ និង​​ព័ត៌មាន​​ផ្សេងៗ។​