ភាពយន្តពិសេស

ក្រៅពីកម្មវិធីក្លឹប​ភាពយន្ត និង​ភាពយន្ត​ថ្ងៃ​សៅរ៍ មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ជាណា ក៏​បាន​រៀប​ចំ​​នូវ​ការ​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ត​​កម្ពុជា និង​ភាព​យន្ត​បរទេស ដែល​​ទាក់​ទង​នឹង​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិសេសៗ ដូចជា​ ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​របស់​​សមិទ្ធិករ​ភាពយន្ត មក​ពី​បរទេស ឬ​រដូវ​កាល​នៃ​មហោស្រព​នានា។ ការ​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត អម​ជា​មួយ​សំណួរ​ចម្លើយ ឬ​កិច្ច​​ពិភាក្សា​ ដើម្បី​​​អោយ​​​​ទស្សនិក​ជន អាច​ចែក​​រំលែក​មតិ​យោបល់​របស់​ពួកគេ ក៏​ដូច​ជា​ការ​យល់​ឃើញ​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​លើ​​ខ្សែភាពយន្ត។