បាឋកថា

បាឋកថារបស់យើងធ្វើឡើង ផ្ដោតលើប្រធានប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ ស្ថាបត្យកម្ម ប្រពៃណី និង​បញ្ហា​​​ប្រឈម​​​របស់​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា​នា​​​សម័យ​​បច្ចុប្បន្ន។ បាឋកថា ​ទាំង​​នេះ​​ក៏​​មាន​​​​រួម​​ទាំង​​​ការ​​​វិភាគ​​លើ​​​រូប​​ភាព និង​អាជីព​​​ផ្នែក​​​ភាព​​យន្ត​​​ផង​​ដែរ។