កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោក ប៉ូល ខាំមីង – Online

ធ្វើឡើង​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស

កិច្ច​សន្ទនា​នេះ​ធ្វើឡើង​អម​ជាមួយនឹង​ពិព័រណ៍​រូបថត Online មួយ​ដែល​កំពុង​តាំង​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា “សូម​ស្វាគមន៍​មក​កម្ពុជា៖ ពី​តំបន់​សង្គ្រាម​មកជា​តំបន់​ទេសចរណ៍”។ រូបថត​ទាំងអស់​ថត​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ១៩៨០ ដោយ​លោក ប៉ូល ខាំមីង។

ដើម្បី​ទស្សនា​ពិព័រណ៍ សូមចុច៖ https://bophana.org/km/events/welcome-to-cambodia-from-war-zone-to-tourist-destination/

កិច្ច​សន្ទនា​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្នុង​បន្ទប់ Zoom webinar ដែល​លោកអ្នក​អាច​ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចូលរួម៖ https://us02web.zoom.us/j/85615556930

លោកអ្នក​អាច​ចូលរួម​ដោយ​សេរី​ដើម្បី​ជជែក​ជាមួយ​លោក ប៉ូល ខាំមីង ឬក៏​ចោទ​ជា​សំណួរ​ទៅកាន់​គាត់​ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុច​លើកដៃ (Raise Hand)។

ថ្ងៃពុធ ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅ​ក្នុង​បន្ទប់ Zoom webinar។ កិច្ច​សន្ទនា​នឹង​ធ្វើឡើង​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស។

avatar
  • June 30, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences