ពិធីសម្ពោធប្រលោមលោក “បុប្ផាណា៖ ផ្កាមិនរុះរោយ”

និពន្ធដោយ សូ ភីណា

សូមគោរពអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធសៀវភៅ «បុប្ផាណា៖ ផ្កាមិនរុះរោយ» និងបានជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធ សូ ភីណា និងអ្នកសម្របសម្រួលការសន្ទនានេះដោយ សាន សែល។

ចូលរួមក្នុងពិធីនេះ លោកអ្នកនឹងបានដឹងពីសាច់រឿង ការស្រាវជ្រាវ ភាពងាយស្រួល កត្តាញ៉ាំងចិត្ត ដែលអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកបោះពុម្ព ហួត សុជាតា បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមក។

លោកអ្នកនឹងអាចជាវសៀវភៅដែលទើបតែចេញពីរោងពុម្ពថ្មីៗផងដែរ។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • December 11, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences