ការបញ្ចាំងភាពយន្តចល័ត

យើងបានចាប់​ផ្ដើមបញ្ចាំងភាពយន្តចល័តនៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៨ ដើម្បី​​ធ្វើឱ្យ​​អ្នក​​ដែល​​មិន​ទាន់​​មាន​​ឱកាស​​ បាន​​ទស្សនា​​ឯក​សារ​ដ៏គួរឱ្យចង​ចាំ​​ទាំង​នេះ។ ការ​​បញ្ចាំង​​ភាព​យន្តត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ជា​ទូ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ ក្នុង​​ទី​ធ្លា​​សា​លា​រៀន ឬ​វត្ត​អារាម ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ភូមិ​គ្រប់​វ័យ​ទាំង​អស់។ ការ​ជ្រើស​រើស​ភាព​យន្ត​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ដៃ​គូ​សហការ​របស់​យើង និង​​ជា​មួយ​សហគមន៍​ផ្ទាល់ ហើយ​ការ​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ត គឺ​ធ្វើ​ឡើង​រយៈពេល​ច្រើន​ម៉ោង។ ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១៣ ប្រជា​ជន​​លើស​​ពី​​ ២៣​០០០​​ នាក់​ បាន​ចូល​រួម​ទស្សនា​ការ​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ត​ចល័ត​នេះ។