ការទម្លាយភាពស្ងៀមស្ងាត់

ផលិតដោយ ផលិតកម្មខ្មែរ​មេគង្គ និង WSD Handa Center ៥០​នាទី ឆ្នាំ​២០១៧ ភាសា​អង់គ្លេស

ខ្សែភាពយន្ដឯកសារបង្ហាញ​​ពី​​ការ​​​ប្រើ​អំពើ​​ហិង្សា​​ផ្លូវ​​ភេទ ទៅ​លើ​ស្រ្តី​ក្នុង​សម័យ​​ខ្មែរ​​ក្រហម។ តាំង​ពី​​ក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ​ដល់​ថ្នាក់​រៀន ពី​វេទិកា​សង្គម​ស៊ីវិល ដល់​តុ​អាហារ​គ្រួសារ អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​បាន​រៀប​រាប់​ពី​ទំហំ​នៃ​ការ​ឈឺ​ចាប់​របស់​ពួក​គេ ដែល​បន្ត​​​​ផ្ដល់​​​​ផល​​​ប៉ះ​​​ពាល់​​​លើ​​​​​សង្គ​ម​​កម្ពុជា​ជាង ៤០​ឆ្នាំ​មក​នេះ បន្ទាប់​ពី​ការ​ដួល​រលំ​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 1, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday