ពិព័រណ៍

រូបថតទីក្រុងភ្នំពេញ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ

មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចូលរួមបង្ហាញការ​តាំង​ពិព័រណ៍​រូប​ថត​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​២០១៥។

នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ក្រៅ​ពី​ស្ទូឌីយ៉ូ​ពាណិជ្ជ​កម្ម ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ហើយ​រូប​ថត​​​គ្រួសារ​ភាគ​ធំ​ខ្លះ ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ខ្លះ​បាត់​បង់ និង​ភាគ​ច្រើន​ខូច​ខាត។ ប៉ុន្តែ​សន្លឹក​បួន​ជ្រុង​តូចៗ​ទាំង​នេះ គឺ​ជា​ការ​ចង​ចាំ​ដ៏​សំខាន់ និងត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក
យ៉ាង​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ នៅ​ពេល​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​សង្រ្គោះ។ ឥឡូវ​​នេះ​គឺ​ពិបាក​ណាស់ ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​កម្រង​រូប​ទាំង​អស់ ដែល​ជា​ពេល​វេលាសំខាន់​នៃ​កម្ម​វិធី​ នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ការ​ថត​ជា​ក្រុម។

ចូលរួមដោយសេរី!
សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នា!

avatar
  • February 28, 2015 · 8:00 am
  • Bophana Center
  • Exhibitions