ភាពយន្ដឯកសារចំនួនពីរ ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជា

កម្ពុជា និងកម្ពុជា ១៩៦៥

កម្ពុជា

ដឹកនាំដោយប៊ែកត្រង់ ឌុយន័រយេ ២៦នាទី ឆ្នាំ ១៩៦៥ ភាសាខ្មែរ
ភាពយន្ដឯកសារស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជា នៅទសវត្សទី៦០ រៀបរាប់ពី
ប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញ រាជវង្សានុវង្ស នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច
ការនេសាទ កសិកម្មរបាំ ពិធីបុណ្យ ប្រពៃណី ប្រសាទអង្គរវត្ត
រួមទាំងបទសម្ភាសន៍ ជាមួយលោកប៊ឺណាតគ្លូស្យែល ជាអ្នកអភិរក្ស
ប្រាង្គប្រាសាទជនជាតិបារាំង នៅខេត្តសៀមរាប ។

កម្ពុជា ១៩៦៥

ដឹកនាំដោយសម្ដេច នរោត្តម សីហនុ ៥៦នាទី ឆ្នាំ១៩៦៥ ភាសាបារាំង
ភាពយន្ដឯកសារស្ដីពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អប់រំសេដ្ឋកិច្ចសេវាសុខភាព កសិកម្ម ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសម័យសង្គម
រាស្រ្ដនិយម ។

ចូលរួមដោយសេរី!
សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នា!

avatar
  • February 7, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday