របាំនាងមច្ឆា

ដឹកនាំដោយ ម៉ៃយើ, ព្យែរអាឡាំង ឆ្នាំ១៩៩៤ រយៈពេល៤០នាទី ភាសាបារាំង និង ខ្មែរ

ក្នុងពេលថតរឿង”អ្នកស្រែ”ស្នាដៃរបស់លោកប៉ាន់ រិទ្ធី។ ភាពយន្តឯកសារ “របាំនាងមច្ឆា” នេះ បង្ហាញពី​តួល្ខោននារីវ័យក្មេងចំនួន៧នាក់ រាំហែហមគ្នា អ្នកទាំងនោះមាន៖ ណា​លីន ស៊ីមន សុដានី ដានីដា ម៉ារី សុភារី និង គូរូ។ តាមរយៈការសិក្សាផ្នែកអាជីពជាតួល្ខោននេះ ក៏ជាឪកាសល្អមួយដែលធ្វើអោយពួកគេបានជួបគ្នា​ និង យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ កាមេរ៉ាក៏បានបង្ហាញផងដែរ អំពីសកម្មភាពសិក្សារបស់ពួកគេ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • February 4, 2023 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday