រឿង កូនសៀវភៅព្រៃ

ដឹកនាំដោយ Zoltan Korda និងផលិតដោយ Alexander Korda ១០៥នាទី ឆ្នាំ១៩៤២ និយាយជាភាសាអង់គ្លេស

រឿង កូនសៀវភៅព្រៃ គឺជារឿងដ៏ល្បីមួយនៅលើពិភពលោក កាលពីឆ្នាំ១៩៤២ ដែលខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈម របស់ប្រជាជនឥណ្ឌា និង ព្រៃ
កាលពីអតីកាល។ ក្មេងប្រុសម្នាក់ ឈ្មោះ មុហ្គលី ដែលធំដឹកក្តីជាមួយឆ្កែចចក
នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេស ឥណ្ឌា ហើយក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានអ្នកភូមិ ចាប់បាន
ហើយជួយដោយ អ្នកស្រី Messua ដែលគាត់មិនដឹងថា ក្មេងនេះជាកូនរបស់
គាត់ ដែលបានបាត់បង់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ក្នុងកំឡុងពេលសត្វខ្លាចូលអុក
ឡុកភូមិ។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • December 27, 2014 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club