សត្វស្លាបនៅកម្ពុជា

ដោយលោក សុយ សេងលីម

✨មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានឹងរៀបចំការដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្តីអំពី «សត្វស្លាបនៅកម្ពុជា» ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នៅមជ្ឈមណ្ឌល។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោក ស៊ុយ សេងលីម ដែលជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងអប់រំនិងអភិរក្សសត្វស្លាបនៅកម្ពុជា (BCEC) ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីប្រភេទសត្វស្លាប សត្វព្រៃនានា ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យចេះស្រលាញ់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ និងជីវិតសត្វព្រៃទាំងនោះ តាមរយៈការចុះផ្តិតយករូបភាពប្រភេទសត្វស្លាប និងសត្វព្រៃ នៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាង។ រូបភាពទាំងអស់ដែលថតបាន នឹងត្រូវចងក្រងជាសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីចែកចាយដល់បណ្ណាល័យ និងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសាធារណជនចូលរួមកម្មវិធីបើកតាំងពិព័រណ៍នេះនៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច ដោយជួបជាមួយនឹងស្ថាបនិកនៃ BCEC ដែលលោកនឹងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងសំខាន់ៗអំពីប្រភេទសត្វស្លាបកម្ពុជា ជីវសាស្ត្រសត្វស្លាប និងលក្ខណៈនៃទីជម្រករបស់ពួកវា ព្រមទាំងចំណេះដឹងអំពីរបៀបថតរូបសត្វព្រៃនៅក្នុងជម្រកធម្មជាតិ និងរបៀបស្វែងយល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជា ជាពិសេសសត្វស្លាបព្រៃ។

🗓កាលបរិច្ឆេទសម្ពោធ : ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

⏰ម៉ោង : ៦ល្ងាច

📍ទីតាំង : មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា

avatar
  • May 16, 2024 · 8:00 am
  • Bophana Center
  • Exhibitions