ឥទ្ធិពលអដ្ឋិធាតុ ៖ វត្ត​មាន​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​កម្ពុជា

ដោយអ្នកស្រី អេឡែន ចាវីស

ខ្លឹមសារសង្ខេប

អដ្ឋិធាតុ​ជន​រង​គ្រោះ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម (១៩៧៥-១៩៧៩) គឺ​មាន​វត្តមាន​ជា​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ហេតុ​ថា​អដ្ឋិធាតុ​ទាំង​នោះ​មាន​អត្ថន័យ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ការ​រម្លឹក និង​ការ​ចង​ចាំ​របស់​អ្នក​នៅ​រស់​រាន​មាន​ជីវិត។ ម្យ៉ាងទៀត អដ្ឋិធាតុ​ជន​រង​គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​បង្ហាញ​ជា​ភស្តុតាង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​យុត្តិធម៌​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​អដ្ឋិធាតុ​ជន​រង​គ្រោះ​បាន​បំផុស​ជា​គំនិត​សម្រាប់​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ក្នុង​ទម្រង់​ខុស​ៗ​គ្នា និង​បង្កើត​ជា​និមិត្ត​សញ្ញា​នៃ​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ដែល​គ្រប់​គ្នា​ទទួល​ស្គាល់​។ ដូច្នេះ ការ​ដែល​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ទៅ​លើ​អដ្ឋិធាតុ​ទាំង​នោះ​គឺ​តែង​តែ​បង្ក​ជា​បញ្ហា​ចម្រូង​ចម្រាស់​ខ្ពស់​បំផុត នេះ​ស​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ឥទ្ធិពល​របស់​អដ្ឋិធាតុ​ទាំង​នោះ​នៅ​តែ​បន្ត​មាន​រហូត​មក​ទល់​សព្វថ្ងៃ ត្បិត​ជន​រង​គ្រោះ​ស្លាប់​ជាង ៣៥ឆ្នាំ ហើយ​ក្ដី​។

ចូលរួម​ដោយ​សេរី។

avatar
  • November 20, 2015 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences