ដែនដីនៃព្រលឹងវិលវល់

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ផលិតឆ្នាំ១៩៩៩ រយៈពេល១០១នាទី ភាសាដើម និងភាសាអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្ត​ឯកសារ​នេះ តាម​ថត​យក​សកម្មភាព​ការ​ដ្ឋាន​ជីក​បង្កប់​ខ្សែ​កាប​អុបទិក របស់​ក្រុមហ៊ុន​អាល់កាតែល ដែល​ត្រូវ​ត​ឆ្លង​កាត់​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ទាំង​មូល ដើម្បី​បង្កើត​បាន​ជា​ដំណាក់​កាល​មួយ​នៃ «វិថីពត៌មាន » សំរាប់​អនាគត​។ តាម​រយៈ​ការ​ជីក​រណ្តៅ​បង្កប់​នេះ​កម្មករ​គាស់​បាន​មីន​ប្រឆាំង​មនុស្ស​ និង​ឆ្អឹង​សាក​សព ជា​ច្រើន​ដែល​ជា សក្ខីភាព​នៃ​សង្រ្គាម​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ និងជា​សក្ខី​ភាព​នៃ​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ដែល​បាន បំផ្លិច​បំផ្លាញ​ប្រទេស​ជាតិ​។

សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម យើង​ខ្ញុំសូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​សម្រាប់​វិភាគ​ទាន​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​ទ្រទ្រង់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទាំង​មូល​

avatar
  • January 7, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Other