អង្គរ ដំណើរផ្សងព្រេងនៃបា្រសាទបាពួន

ដឹកនាំដោយ ឌីដ្យេ ហ្វាស្យូ ឆ្នាំ ២០០៩ រយៈពេល ៥២ នាទី ភាសាបារាំង

ដោយស្ថិតនៅកំបាំងកណ្តាលព្រៃអស់រយៈពេលជាង ១០០ ឆ្នាំរួចមក បាពួនគឺជាបូជនីយស្ថានមួយក្នុងចំណោមបូជនីយស្ថានផ្សេងៗទៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរ ហើយទីក្រុងនេះហើយដែលត្រូវបានគេគាស់កកាយរកឃើញឡើងវិញនៅដើមសតវត្សរ៍ទី ២០។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 30, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday