ស្រុកខ្មែរ! នេះហើយខ្ញុំ!

ដឹកនាំដោយ ភូ ហ្សង់បាទីស្ដ៍ ៧៥ នាទី ២០១២ ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នៅក្នុងឆាកល្ខោនសហសម័យ ស្ត្រីទាំងបួនជួបមុខគ្នារៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លួន និងពីក្ដីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេ ៖ សុភា អាយុ ២០ឆ្នាំ កូនកាត់បារាំងខ្មែរ។ សុវណ្ណតារា អាយុ ២៨ឆ្នាំ អ្នកចំណូលថ្មី បន្ទាប់ពីនាងបានរៀបការជាមួយ បុរសជនជាតិបារាំង នៅកម្ពុជា ។ មុំ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ ភៀសខ្លួនពីរបប ប្រល័យពូជសាសន៍ សព្វថ្ងៃនៅសល់កូនចិញ្ចឹមម្នាក់នៅឯស្រុកកំណើត និង មេត្តា អាយុ ៥២ឆ្នាំ រត់ភៀសខ្លួនមុនសង្គ្រាម ត្រូវបង្ខំចិត្តមកកម្ពុជាវិញ ដើម្បីជួបមុខម្ដាយជាលើកចុងក្រោយ។

ការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះ ក្រោមកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងសិល្បៈខ្មែរអមតៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «រដូវកាលវប្បធម៌»។

ជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 20, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening