ភាពយន្ត​ឯកសារ៖ សំឡេង​ប្រជាជន​នៅ​ភ្នំពេញ ១ – Online

ដឹកនាំ​ដោយ សេវ ប៉ៅ, ភោគ រ៉ានី, ឡេង វុនណេង, ប្ល៉ង សារឿន, លឿន ឈូក, ឆ្នាំ​២០១៩, ៤៤​នាទី, ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម

ភាពយន្ត​ឯកសារ​ដំបូង​ផលិតដោយ​សមិទ្ធិករ​ភាពយន្ត​វ័យក្មេង​៥រូប​ក្នុងចំណោម​១២រូប​ក្រោម​គម្រោង "ការបន្លឺ​សំឡេង​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិដើម​ភាគតិច និង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រើសអើង តាមរយៈ​ពហុ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ថ្មី" អនុវត្ត​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា។ ភាពយន្ត​ឯកសារ​ខាងក្រោមនេះ​បង្ហាញពី​ជីវិត​ពិត​របស់​ប្រជាជន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែល​រស់នៅ​ជាមួយនឹង​ភាពក្រីក្រ និង​ការ​រើសអើង។

១. ការ៉េម​ដោះ​បំណុល ដោយ សេវ ប៉ៅ
២. វិញ្ញាណ​រស់ កាយ​ស្លាប់ ដោយ ភោគ រ៉ានី
៣. ស៊ីក្លូ ដោយ ឡេង វុនណេង
៤. លៀស​ជា​គ្រាប់ពេជ្រ ដោយ ប្ល៉ង សារឿន
៥. រស់​ដូច​ស្លាប់ ដោយ លឿន ឈូក

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​៦ ខែ​​ឧសភា ឆ្នាំ​​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​​ល្ងាច នៅលើ​​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • May 6, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday