ឆ្អឹងអណ្ដែត – Online

ដឹកនាំដោយ ម៉ៅ អាយុទ្ធ ឆ្នាំ១៩៩១ ១០៧នាទី ភាសាខ្មែរ

នេះជា​រឿងពិត​មួយ​ដែល​ស្ទើរតែ​ជឿ​ពុំបាន​ក្នុងចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧៩-១៩៨១។ សំណាង​បាន​លួច​ស្រឡាញ់​ស្រីតូច​ដែលជា​កូនស្រី​របស់​លោកតា​ដែត។ តាដែត​ក៏​ដឹងគុណ​សំណាង​ជាខ្លាំង​ផងដែរ ព្រោះ​ដោយសារ​សំណាង​នេះហើយ ទើប​គ្រួសារ​គាត់​បាន​រួចផុត​ពី​ការស្លាប់​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម។ ប៉ុន្ដែ​អ្វីៗ​ក៏​ប្រែប្រួល​នៅពេលដែល​តាដែត​រើស​បាន​កំណប់។ គាត់​បែរជា​ហាម​កូនស្រី​គាត់​ឱ្យ​ឈប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​សំណាង…។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • July 24, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday