ផ្ញើបេះដូងលើនាវា

ដឹកនាំដោយ ហ្សង់ វីហ្គោ ឆ្នាំ ១៩៣៤ រយៈពេល ៨៩ នាទី ភាសាបារាំង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ក្នុងអំឡុងពេលដឹកទំនិញ នាវិក ហ្សង់ បានឆ្លៀតឱកាសនាំ ហ្ស៊ូលីយែត ដែលទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោង ទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅលើនាវារបស់ខ្លួន ឈ្មោះ ឡាតាឡង់។ នាវាបាននាំពួកគេទៅដល់ក្រុងប៉ារីស។ ហ្ស៊ូលីយែត អន្ទះសាចង់ស្គាល់ក្រុងប៉ារីស ប៉ុន្តែ ហ្សង់ ប្រច័ណ្ឌនឹង ហ្ស៊ូលីយែត ហើយក៏រារាំងនាងមិនឲ្យចេញពីនាវា។ រឿងរ៉ាវបានកើតឡើង នៅពេលដែល ហ្ស៊ូលីយែត លួចរត់ចេញពីនាវា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 11, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club